Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được nghe giới thiệu các nội dung về nghiệp vụ tài chính - kế toán; năng lực chỉ đạo, điều hành công tác tài chính - kế toán và sổ sách, chứng từ; hướng dẫn, triển khai Đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo; hướng dẫn công tác lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước trong Bộ Quốc phòng; thống nhất thực hiện công khai dự toán ngân sách theo Thông tư số 57/2019/TT-BQP ngày 27-5-2019 của Bộ Quốc phòng...

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Các học viên cũng tranh tài về nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tài chính - kế toán thông qua các nội dung thi: Hiểu biết về chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn; chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, người có công; chế độ tiêu chuẩn, định mức chi nghiệp vụ hành chính; định khoản kế toán, hạch toán kế toán... Thi năng lực chỉ đạo, điều hành công tác tài chính - kế toán; sổ kế toán (tổng hợp và chi tiết từ tháng 1 đến 9-2019); chứng từ quyết toán kinh phí nghiệp vụ hành chính.

Thông qua hội thi và tập huấn nhằm đánh giá, bồi dưỡng toàn diện kiến thức, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành tài chính. Thống nhất các thủ tục, văn bản, chứng từ của ngành, làm cơ sở tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 và các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo công tác tài chính năm 2020 và những năm tiếp theo chặt chẽ, hiệu quả; tuyệt đối không để xảy ra sai sót, tham ô, lãng phí trong ngành...

Tin, ảnh: CHU HOÀI