leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên cùng cơ quan chính trị các cấp, tuổi trẻ Quân đoàn 2 đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, phát huy tốt khả năng sáng tạo, tích cực tham gia nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đưa hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo có chuyển biến mới, hiệu quả, thiết thực. 

Căn cứ vào kết quả đánh giá của Hội đồng khoa học Quân đoàn 2, Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo đã bình xét 4 công trình đạt loại xuất sắc; 5 công trình đạt loại khá; 2 công trình đạt yêu cầu. So với thời gian trước, số lượng và chất lượng các công trình, sáng kiến của năm 2021 đều tăng.

Để kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy sự sáng tạo, nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, dịp này, Quân đoàn 2 trao 2 bằng khen, 7 giấy khen tặng các cá nhân có thành tích cao trong tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo.

leftcenterrightdel
 Trao bằng khen, giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo.

Thời gian tới, Quân đoàn 2 xác định tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, quan điểm của Trung ương, Quân ủy Trung ương về thanh niên, công tác thanh niên trong quân đội và công tác khoa học công nghệ thời kỳ mới…

Tin, ảnh: VĂN DUÂN