leftcenterrightdel
Quang cảnh tại lễ khai mạc. 
Đợt diễn tập diễn ra trong hai ngày từ 28 đến 29-7, gồm nhiều hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo và 3 giai đoạn tác chiến: Giai đoạn 1: Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Giai đoạn 2: Tổ chức tác chiến phòng thủ; Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ. Đặc biệt ở phần thực binh có diễn tập thực hành tấn công các đối tượng khủng bố, giải thoát con tin, khắc phục hậu quả, cứu hộ cứu nạn kết hợp phòng cháy chữa cháy.
leftcenterrightdel
Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy ra nghị  quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, thực hiện lệnh động viên cục bộ. 
leftcenterrightdel
 Diễn tập thực hành tấn công các đối tượng khủng bố, giải thoát con tin, khắc phục hậu quả, cứu hộ cứu nạn kết hợp phòng cháy chữa cháy.

Đại diện UBND quận Ba Đình cho biết, thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; quản lý điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò tham mưu thực hiện của các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện quốc phòng an ninh. Đây cũng là dịp để kiểm tra, đánh giá quyết tâm, phương án phòng thủ, khả năng đảm bảo của nền kinh tế quốc dân, trình độ chỉ huy và khả năng SSCĐ của lực lượng vũ trang quận trong xây dựng và tác chiến phòng thủ. Trên cơ sở đó, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quyết tâm tác chiến phòng thủ, các kế hoạch đảm bảo của quận, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân, nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG