Trong 5 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Kho J250 luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT; bám sát yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua trong nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch công tác của người chỉ huy; gắn Phong trào TĐQT và các đợt thi đua cao điểm, đột kích với thực hiện ''3 khâu đột phá'' của toàn quân, ''4 khâu đột phá'' của Tổng cục Kỹ thuật.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo đại hội. 

Hằng năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và thực hiện hoàn thành 100% nội dung, chương trình giáo dục chính trị; 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, đơn vị ổn định, an toàn tuyệt đối về chính trị. Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách...

Đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến. Từ năm 2019 đến nay, toàn Kho đã có 45 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa lao động được công nhận và đưa vào ứng dụng hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn... Cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; quân số khỏe đạt 99,5%.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo, chỉ huy Kho J250 khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn chúc mừng thành tích của Kho J250 trong tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào TĐQT, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục Xe-Máy yêu cầu đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn giỏi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan trưng bày chào mừng đại hội. 

Tại đại hội, Đảng ủy, chỉ huy Kho J250 đã khen thưởng 2 tập thể, 15 cá nhân tiêu biểu trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2019 - 2024.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.