Lãnh đạo Bộ tư lệnh 86 đón và làm việc với Phó đô đốc Phạm Hoài Nam có các đồng chí: Trung tướng Đinh Thế Cường, Tư lệnh Bộ tư lệnh 86, Thiếu tướng Hồ Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh 86, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Bộ tư lệnh 86.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ tư lệnh 86 đón Phó đô đốc Phạm Hoài Nam.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Đinh Thế Cường, Tư lệnh Bộ tư lệnh 86 đã báo cáo với Phó đô đốc Phạm Hoài Nam về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức lực lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2018-2020. Theo đó, những năm qua, dù còn nhiều khó khăn chi phối, tác động song Đảng ủy, Bộ tư lệnh 86 đã phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành các chiến lược, nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên không gian mạng (KGM), triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

leftcenterrightdel
Phó đô đốc Phạm Hoài Nam nghe Bộ tư lệnh 86 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại sở chỉ huy.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích tiêu biểu của Bộ tư lệnh 86 đã đạt được và mong rằng trong thời gian tới, Bộ tư lệnh 86 cần quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên KGM. Tích cực nghiên cứu, có bước chuyển biến mạnh mẽ tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban các văn bản quy phạm pháp luật trong triển khai nhiệm vụ tác chiến, bảo vệ Tổ quốc trên KGM; thiết lập cơ sở dữ liệu, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên KGM, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong đấu tranh với các lực lượng thù địch trên KGM.

leftcenterrightdel

Phó đô đốc Phạm Hoài Nam phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh phương án, đề xuất với trên về biểu tổ chức biên chế đối với lực lượng tác chiến KGM chiến lược và các lực lượng tác chiến KGM trong các cơ quan, đơn vị toàn quân. Có các giải pháp thiết thực thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; lãnh đạo, chỉ đạo công tác tạo nguồn, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng tốt đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; bảo đảm đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật, xây dựng lực lượng tác chiến KGM tinh nhuệ, hiện đại. Tăng cường xây dựng chính quy, quản lý chặt chẽ kỷ luật. Quan tâm xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, xuất sắc”, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Bộ tư lệnh 86, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam giao cho các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tổng hợp, đề xuất Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT