Thường trực Ban chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW làm việc với Bộ Quốc phòng

Thường trực Ban chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW làm việc với Bộ Quốc phòngphoto

Bảo đảm tốt việc quản lý vùng trời,  quản lý bay

Bảo đảm tốt việc quản lý vùng trời, quản lý bay

Hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng

10 hoạt động quân sự lớn trên thế giới năm 2006

10 hoạt động quân sự lớn trên thế giới năm 2006

Năm 2006, số người chết do tai nạn  giao thông tăng hơn 1.400 người

Năm 2006, số người chết do tai nạn giao thông tăng hơn 1.400 người

Xây dựng quỹ

Xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hơn 800 triệu đồng

Thượng tướng Lê Văn Dũng dự và chỉ đạo hội nghị Đảng ủy một số đơn vị phía Nam

Thượng tướng Lê Văn Dũng dự và chỉ đạo hội nghị Đảng ủy một số đơn vị phía Nam

Bộ quốc phòng triển khai công tác đối ngoại quân sự năm 2007

Bộ quốc phòng triển khai công tác đối ngoại quân sự năm 2007