/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/p/10
/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc
Bộ đội Trung đoàn 238, Sư đoàn 363 tham gia dập tắt đám cháy rừng
go top