Báo cáo trung tâm tại hội nghị cho thấy: Trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội, địa phương phát động; tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhiều chương trình, mô hình hoạt động được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả như: “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, “Cụm, liên cụm an toàn làm chủ SSCĐ”, “Điểm dân cư liền kề, chốt dân quân biên giới”, “Tết Quân – Dân”, “Gắn kết giữa hộ người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên phòng”, “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”…

Công tác tham mưu, đề xuất, phối hợp hoạt động giữa các đơn vị Quân đội với các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương và địa phương được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất; các hoạt động sơ, tổng kết, kiểm tra, đánh giá được thực hiện nền nếp, hiệu quả. Toàn quân đã tổ chức thành công hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở năm 2023 với gần 1.200 đại biểu tham dự tại 49 điểm cầu.

Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” năm 2023, thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao bằng khen tặng 115 tập thể có thành tích tiêu biểu; các cơ quan, đơn vị khen thưởng 898 tập thể, 1.030 cá nhân.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận chủ trì hội nghị. 

Về công tác tuyên truyền đặc biệt, trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt, thực hiện theo quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước; tiến hành công tác tuyên truyền đặc biệt theo đúng phương châm chỉ đạo của trên.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận biểu dương cơ quan dân vận, cán bộ dân vận các đơn vị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2023. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và rút ra những kinh nghiệm sâu sắc trên từng mặt công tác, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải đề nghị: Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò và yêu cầu công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt trong tình hình mới; tích cực đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt cho phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng và từng loại hình đơn vị; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng trong triển khai các hoạt động; nâng cao hơn nữa năng lực nghiên cứu, nắm chắc đường lối, bám sát tình hình, nhiệm vụ, chủ động sáng tạo, phát hiện vấn đề tham mưu, đề xuất của cơ quan, cán bộ dân vận các cấp...

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.