leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự nỗ lực thực hiện và hoàn thiện đề tài theo đúng tiến độ, bám sát thuyết minh đã được phê duyệt của Ban chủ nhiệm đề tài; bảo đảm tính khoa học, có ý nghĩa cả về lý luận, thực tiễn và có khả năng ứng dụng hiệu quả ở các đơn vị. Các thành viên hội đồng bổ sung một số nội dung làm cơ sở cho cơ quan quản lý nhân bản và đưa vào ứng dụng. Đề tài được hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc.

HÂN NGỌC

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.