Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị.

Các chuyên đề đã làm sáng tỏ các nội dung về QPAN trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, được xác định trong Chương trình phối hợp giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương trong nghiên cứu lý luận, thực tiễn về quân sự, quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2021.  

Qua ý kiến tham luận của các đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh đánh giá cao các tổ nghiên cứu, soạn thảo chuyên đề. Các chuyên đề được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, với những căn cứ khoa học, đồng thời kiến nghị những nội dung căn bản, quan trọng về lý luận, thực tiễn, góp phần cung cấp thêm cơ sở khoa học để tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Hội đồng Lý luận Trung ương đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tin, ảnh: HỒNG PHA