Hội thảo khoa học “30 năm kết hợp quân dân y trên biển, đảo” được tổ chức trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống; chào mừng Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng vừa thành công tốt đẹp; toàn hệ thống chính trị và nhân dân cả nước đang chuyển dần sang trạng thái thích ứng linh hoạt và kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.

leftcenterrightdel

Tổ bay Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) vận chuyển bệnh nhân nặng từ Trường Sa về đất liền cấp cứu, điều trị. Ảnh: Phongkhongkhongquan.vn. 

Kết hợp quân dân y là truyền thống của ngành Y tế Việt Nam được hình thành ngay từ những ngày đầu Cách mạng tháng Tám năm 1945 và phát triển qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Việc kết hợp dân y với quân y là yêu cầu tất yếu khách quan. Ngày 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến thì ngày 21-1-1947, Hội nghị liên tịch hai bộ: Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng đã đề ra chương trình hợp tác quân y với dân y.

Hội nghị này đã đặt cơ sở vững chắc, lâu dài cho quá trình kết hợp quân - dân y. Để cho sự phối kết hợp được chặt chẽ về mặt tổ chức, một Ủy ban Liên bộ Quốc phòng - Y tế ở miền Bắc và miền Trung đã ra đời.

Ở Nam Bộ, ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, đã thành lập Sở Quân y. Tổ chức này hoạt động và phát triển suốt trong thời gian cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoạt động quân-dân y đã phục vụ hiệu quả cho các trận chiến đấu đến các chiến dịch lớn và chăm sóc tốt sức khỏe cho bộ đội, nhân dân trên các chiến trường. 

Trong hòa bình, kết hợp quân dân y nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân và bộ đội; xây dựng thế trận y tế quân sự địa phương sẵn sàng phục vụ chiến đấu cũng như phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

Trong thời kỳ đổi mới, Chương trình kết hợp quân dân y do Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng triển khai hình thành từ năm 1990 và ngày càng phát triển sâu rộng.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, qua 30 năm triển khai thực hiện, Chương trình kết hợp quân dân y đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần bảo đảm y tế cho sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phục vụ sức khỏe nhân dân.

Hoạt động kết hợp quân dân y được triển khai ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, hải đảo, các khu vực trọng điểm quốc phòng - an ninh, nơi điều kiện kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử sẽ cập nhật kịp thời thông tin liên quan đến hội thảo tới độc giả quan tâm. 

BÁO QĐND ĐIỆN TỬ