Tham gia đợt tập trung huấn luyện có 116 cán bộ trung đội phó, tiểu đội trưởng của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước. Trong 15 ngày, cán bộ được học tập những nội dung cơ bản về các chuyên đề: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đội hình cơ bản của tổ bộ binh, tiểu đội bộ binh trong chiến đấu; tính năng chủ yếu của một số loại vũ khí và vũ khí trang bị mới trong biên chế của Quân đội; phương pháp duy trì ôn luyện bắn súng tiểu liên AK bài 1; phương pháp duy trì ôn luyện đội hình đội ngũ…

leftcenterrightdel
Cán bộ Trung đoàn Bộ binh 736 phát biểu bế mạc đợt huấn luyện. 

Trong huấn luyện, đơn vị bảo đảm cơ sở vật chất, thao trường, đội ngũ giáo viên; đồng thời duy trì nghiêm nền nếp chính quy, tổ chức huấn luyện bảo đảm nội dung, chương trình theo kế hoạch. Kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 68% đạt khá, giỏi, an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật.  

Thông qua huấn luyện giúp cán bộ khung B nắm vững kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, nhận thức đúng về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và yêu cầu nhiệm vụ quân sự trong tình hình mới; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, bổ sung những kiến thức quân sự cơ bản làm cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện phân đội dự bị động viên tại các đơn vị, địa phương; góp phần xây dựng, huấn luyện lực lượng dự bị động viên vững mạnh.

Tin, ảnh: HỮU THẮNG – QUANG THẠCH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.