leftcenterrightdel
Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị. 

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Phú Yên đã tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận cũng như chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm, rút ra những kinh nghiệm, đề xuất biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai trong thời gian tới về các nội dung: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp trong việc duy trì hoạt động của tổ tư vấn; đánh giá hiệu quả của việc thực hiện mô hình và việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tư vấn của các thành viên tổ tư vấn; sự chuyển biến trong việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị khi phối hợp hoạt động của Tổ tư vấn với các mặt hoạt động, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, an toàn đơn vị. Đồng thời, đề xuất chủ trương và các biện pháp nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mô hình hoạt động Tổ tư vấn tại đơn vị.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh Phú Yên đã tặng giấy khen cho 3 tập thể vì đã có thành tích tốt trong 5 năm thực hiện mô hình “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân”.

Tin, ảnh: HUỲNH NGHI