Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý giáo dục chính trị của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới.

Đây cũng là dịp giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp nắm được thực chất chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị để có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện và năng lực giảng dạy chính trị; tăng cường trao đổi kinh nghiệm; qua hội thi nhằm lựa chọn những đồng chí có phẩm chất, năng lực, đủ điều kiện để thành lập đội tuyển tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp toàn quân năm 2023.

leftcenterrightdel
Quang cảnh lễ khai mạc hội thi. 

Phát biểu chỉ đạo hội thi, Thiếu tướng Chu Văn Đoàn nhấn mạnh: Công tác giáo dục chính trị là một hình thức cơ bản của công tác tư tưởng, văn hóa; một nội dung cơ bản của nhiệm vụ huấn luyện bộ đội; góp phần bồi dưỡng, phát triển và hoàn thiện nhân cách, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tác phong công tác và năng lực hoạt động thực tiễn của bộ đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị ở Bộ Tổng Tham mưu đã không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Quá trình triển khai công tác giáo dục chính trị hàng năm có nhiều đồng chí cán bộ giảng dạy chính trị xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tích cực tham gia các hội thi từ cơ sở đến toàn quân đạt kết quả tốt.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Chu Văn Đoàn phát biểu chỉ đạo.

Thiếu tướng Chu Văn Đoàn đánh giá, Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị lần này nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chỉ huy các cấp; nhiều đơn vị tổ chức hội thi cấp mình rất nghiêm túc, hiệu quả. Các đồng chí cán bộ dự thi đã có nhiều cố gắng, dành nhiều công sức để nghiên cứu, xác định, lựa chọn chuyên đề, chuẩn bị nội dung đề cương, biên soạn giáo án, tự luyện tập, tích cực học hỏi, thục luyện phương pháp sư phạm để thực hành giảng bài có sức thuyết phục cao. Việc tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam là một hình thức sinh động trong giáo dục, tuyên truyền các văn kiện, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Chu Văn Đoàn đề nghị các đồng chí trong Ban tổ chức, Ban Giám khảo làm việc thực sự công tâm, khách quan, đánh giá đúng thực chất từng cán bộ dự thi; lựa chọn được những đồng chí tiêu biểu, xuất sắc nhất để đề nghị khen thưởng và tham gia thi cấp toàn quân. Các đồng chí cán bộ dự thi cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, bình tĩnh, tự tin, thể hiện tốt nhất trình độ, năng lực sư phạm của bản thân, thực hiện đúng, đủ các nội dung ở từng phần thi, quyết tâm giành kết quả cao nhất. Sau Hội thi kịp thời bổ sung kiến thức cần thiết và khắc phục những hạn chế, thiếu sót, chủ động nâng cao lượng giảng dạy chính trị của cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị của đơn vị.

Tham gia hội thi có 34 thí sinh là cán bộ giảng dạy chính trị tiêu biểu đã qua hội thi cấp cơ sở. Các thí sinh thực hiện các phần thi: Thi kiến thức; thi soạn bài giảng và thực hành bài giảng.

Theo kế hoạch, hội thi bế mạc và trao giải ngày 12-5.

Tin, ảnh: MINH MẠNH