Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong TCHC đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị 01; cấp ủy, chỉ huy các cấp đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện sát với từng đối tượng, ngành nghề chuyên môn của đội ngũ thợ kỹ thuật; cấp ủy các doanh nghiệp đã ra nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Vũ Bá Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đơn vị đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo tay nghề cho đội ngũ thợ kỹ thuật với phương châm “giỏi một việc, biết nhiều việc”. Công tác quản lý, sử dụng được tiến hành đúng quy chế, quy trình, việc bố trí, sử dụng cơ bản phù hợp với ngành nghề đã qua đào tạo. 5 năm qua, các đơn vị, doanh nghiệp trong TCHC đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ tay nghề cho đội ngũ cán bộ, nhân viên quản lý, thợ kỹ thuật.

Trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn và hoạt động của công đoàn cơ sở, 100% tổ chức công đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 752, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh trong chương trình, kế hoạch ở từng cấp.

Hằng năm, tổ chức công đoàn các cấp trong TCHC đã triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “5 nhất, 3 không”… Các tổ chức công đoàn cơ sở luôn phát huy tốt chức năng tham gia quản lý, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Các hoạt động chăm lo phúc lợi, an sinh, xã hội được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn luôn được quan tâm đúng mức. 100% doanh nghiệp đã ký kết thỏa ước lao động tập thể giữa người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở bảo đảm có chất lượng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Bá Trung biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác xây dựng đội ngũ thợ kỹ thuật và công đoàn cơ sở của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thời gian qua. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, tồn tại và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian tới.

Để nâng cao chất lượng thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thiếu tướng Vũ Bá Trung yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị và công đoàn cơ sở các đơn vị, doanh nghiệp cần tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm, quy trình công nghệ, các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá trình độ tay nghề, bậc thợ đối với từng ngành, nghề kỹ thuật phù hợp quy chuẩn chung và tình hình thực tiễn đội ngũ thợ kỹ thuật của đơn vị, doanh nghiệp.

Cần quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng đội ngũ thợ kỹ thuật, bố trí, sắp xếp bảo đảm đúng ngành, nghề đã qua đào tạo; tăng cường huấn luyện cho người lao động nắm chắc các quy trình, quy phạm vận hành máy, trang thiết bị, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

leftcenterrightdel
 Thủ trưởng TCHC tặng bằng khen cho đại diện công đoàn Công ty Cổ phần 26.

Đối với công tác xây dựng công đoàn cơ sở, Thiếu tướng Vũ Bá Trung yêu cầu các tổ chức công đoàn cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi. Cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tham gia quản lý; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Đồng thời các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để tổ chức công đoàn thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh, góp phần chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong toàn tổng cục.

Tại hội nghị, thủ trưởng TCHC đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 12 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BQP ngày 5-1-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 752/CT-CT ngày 31-7-2006 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. 

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN