Thời gian qua, Học viện Kỹ thuật mật mã đã ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, triển khai các quy trình nghiệp vụ và tổ chức đào tạo theo chức năng, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị. 100% cán bộ, giảng viên, học viên được cấp tài khoản của bộ Office 365 phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Hệ thống phần mềm quản lý thi trắc nghiệm trên máy tính đã phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác khảo thí. Đặc biệt, học viện đã xây dựng và chuẩn hóa các bộ bài giảng điện tử, học liệu phục vụ tốt nhiệm vụ đào tạo trực tuyến và kết hợp trên các ứng dụng, nền tảng số.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại hội nghị. 

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác giáo dục, đào tạo của Học viện Kỹ thuật mật mã trong thời gian qua. Để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số trong thời gian tới, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu, Học viện Kỹ thuật mật mã cần xây dựng Khung kiến trúc Chính phủ điện tử trong Học viện, xác định tầm nhìn thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, trong đó xác định mục tiêu là trở thành một trường đại học số điển hình của cả nước và trong Quân đội.

Học viện cần xây dựng một hệ sinh thái đào tạo hiện đại, đáp ứng yêu cầu công nghệ cao, tính tương tác cao và lấy người học làm trung tâm; quan tâm chú trọng, mở rộng chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ số trên các khía cạnh quản trị số, đào tạo kỹ năng số, nhân lực số. Học viện Kỹ thuật mật mã phải tiên phong trong việc quy định tất cả các môn học cần được biên soạn với nội dung có thể triển khai giảng dạy được trực tuyến, trực tiếp và phải được cập nhật lên kho bài giảng điện tử chung của Nhà trường; đồng thời ban hành các quy định về chuyển đổi số trong các hoạt động dạy học, quản trị nhà trường; quy định về cơ sở dữ liệu dùng chung trong Nhà trường.

Với lợi thế là một trong những nhà trường đi đầu trong đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cơ yếu cho cả nước, Thượng tướng Lê Huy Vịnh tin tưởng Học viện Kỹ thuật mật mã sẽ đặt ra những mục tiêu xa hơn, nâng tầm vị thế một trường đại học số trong nước và quốc tế, đóng góp tích cực trong chuyển đổi số nước nhà nói chung và Quân đội nói riêng mà trước mắt là đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số Quân đội, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TUẤN NAM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.