Việc triển khai kế hoạch nhằm tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thực hiện hiệu quả kế hoạch Năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề "Thượng Tôn pháp luật xây dựng văn hóa giao thông an toàn", hướng đến mục tiêu trong Quân đội không có tai nạn giao thông nghiêm trọng, tai nạn giao thông do nguyên nhân chủ quan.

leftcenterrightdel
Kiểm định viên quân sự tham gia kiểm định xe cơ giới tại một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội. 

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, hướng dẫn chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Quốc phòng về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; giảm tỷ lệ tai nạn giao thông từ 5 - 10% so với năm 2022 trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhất là đối với tai nạn giao thông xe ô tô quân sự.

Xây dựng kế hoạch phát động thi đua bảo đảm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Quá trình thực hiện, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm nghiêm túc trách nhiệm của tập thể, cá nhân khi để xảy ra tai nạn giao thông. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng và người lao động, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, làm chuyển biến mạnh mẽ và vững chắc về nhận thức, ý thức chấp nhận hành luật của người tham gia giao thông, hình thành “Văn hóa giao thông”.

leftcenterrightdel
Việc triển khai kế hoạch nhằm tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Nắm chắc thực lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng, kiểm tra xe quân sự; triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Quân đội về công tác đăng ký, quản lý, sử dụng xe quân sự; quản lý chặt chẽ việc sử dụng phương tiện cá nhân, chú trọng quản lý các giờ nghỉ, ngày nghỉ; có biện pháp phối hợp với gia đình, địa phương để quản lý chặt chẽ việc sử dụng xe mô tô, ô tô của cá nhân trong thời gian nghỉ phép, tranh thủ tại địa phương. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, điều chỉnh và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và các quy định của quân đội đối với người điều khiển xe quân sự và phương tiện cá nhân khi tham gia giao thông. 

Căn cứ tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ phát động thi đua riêng hoặc lồng ghép trong các buổi quán triệt, triển khai nhiệm vụ. Lấy cấp lữ đoàn, trung đoàn và tương đương, các tiểu đoàn độc lập, đồn biên phòng để tổ chức phát động. Phong trào thi đua được triển khai đến hết ngày 30-11-2023. Các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động xong trước ngày 10-4-2023.

Tin, ảnh: SƠN BÌNH