Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; xây dựng, triển khai các quy định, quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, quần chúng khi sử dụng internet, mạng xã hội sát, đúng với tình hình, nhiệm vụ.

Cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là cán bộ chủ trì các cấp đều nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới. Công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên luôn được kết hợp chặt chẽ với thực hiện quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận xã hội trong Quân đội nhân dân Việt Nam, có hình thức tuyên truyền sinh động, đa dạng.

leftcenterrightdel
Các tập thể có thành tích được khen thưởng. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh biểu dương, đánh giá cao kết quả thời gian qua, chỉ rõ một số nội dung, nguyên nhân còn hạn chế; đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới.

Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi, tọa đàm, học tập kinh nghiệm cho cán bộ để tập trung đột phá nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, giữ vững trận địa tảng tư tưởng của Đảng.

Dịp này, Đảng ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã khen thưởng 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới”.

Tin, ảnh: HỮU TÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.