leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023; dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu 5 năm 2023; tập trung phân tích, thảo luận, làm rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đề ra phương hướng lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu 5 năm 2023.

Năm 2023, Đảng ủy Quân khu 5 xác định, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, toàn diện, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng; phát huy vai trò nòng cốt, tập trung chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, các tiềm lực khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ...

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương Đảng bộ, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5 đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác; trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu được nâng lên; chủ động phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Quân khu; dọc tuyến biên giới Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia.

Thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác quân sự, quốc phòng, nâng cao các tiềm lực khu vực phòng thủ, kết hợp chặt chẽ việc phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh; thực hiện tốt nhiệm vụ điều chỉnh lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; phối hợp với giữ vững chủ quyền biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gắn với đầu tư phát triển kinh tế, xã hội trên các địa bàn trọng điểm; lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, mô hình sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ.

Tin, ảnh: LÊ TÂY