leftcenterrightdel

Toàn cảnh Cụm thi đua 4 cơ quan Quân khu 5 tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng. 

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đánh giá, năm 2022 công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng được cấp ủy, chỉ huy, Hội đồng Thi đua, khen thưởng 4 cơ quan quân khu triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung của phong trào thi đua, khen thưởng; bám sát nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác.

Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là, Hội đồng thi đua, khen thưởng 4 cơ quan quân khu đã chủ động phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến một cách đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, tập trung xây dựng và biểu dương gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới, nhất là điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình về ý chí vượt khó, có cách nghĩ, cách làm sáng tạo, tạo động lực thi đua mới, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo. Từng cơ quan đã kịp thời biểu dương, khen thưởng thành tích cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ mới, việc khó. 

Trong năm, 4 cơ quan Quân khu 5 đã đề nghị khen cao cho gần 40 tập thể, hơn 400 cá nhân; khen thưởng thường xuyên, đột xuất và trong các nhiệm vụ cho 174 tập thể và 565 cá nhân. 

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng phát biểu kết luận hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của 4 cơ quan Quân khu 5 đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời yêu cầu, thời gian tới, 4 cơ quan Quân khu 5 bám sát thực tiễn, nắm chắc nhiệm vụ, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết của Đảng ủy, Mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu 5 về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp; Hội đồng thi đua, khen thưởng các cơ quan xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023 hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, tại hội nghị Cục Kỹ thuật đã bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua 4 cơ quan Quân khu 5 năm 2023 cho Cục Chính trị đảm nhiệm. 

Tin, ảnh: PHAN ĐỊNH