Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND); Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban tổ chức hội thảo; Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng Trưởng ban tổ chức hội thảo.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội thảo.
leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: “Lực lượng CSND có vị trí, vai trò quan trọng, là lực lượng trọng yếu, nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Hội thảo là dịp để nhìn lại những hy sinh, cống hiến, thành tích, sự trưởng thành của lực lượng CSND, đồng thời cũng là diễn đàn khoa học để thảo luận, rút ra những vấn đề lý luận và thực tiễn góp phần làm cơ sở cho Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước xây dựng và ban hành các chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới".

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia đã phân tích, làm rõ các vấn đề về: Xây dựng lực lượng CSND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nòng cốt trong bảo đảm xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; Quân đội nhân dân phối hợp với Công an nhân dân (CAND) trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình hiện nay; học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND để xây dựng và phát triển lực lượng CSND trong giai đoạn mới; lực lượng CSND thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Bộ Công an, Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng và ban hành pháp luật về phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội...

Các đại biểu đã đóng góp những giải pháp xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, lấy xây dựng bản lĩnh, tư tưởng chính trị, đạo đức làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện. Lực lượng CSND tích cực, chủ động ứng dụng thành tựu của khoa học và công nghệ, nhất là thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các mặt công tác, chiến đấu.

Các đại biểu đã làm rõ vấn đề xây dựng văn hóa ứng xử, tính nhân văn của lực lượng CSND trong sự nghiệp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử của lực lượng CSND; phát huy tính nhân văn của lực lượng CSND trong công tác phòng, chống tội phạm; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CSND “Vì nhân dân phục vụ”, giáo dục phong cách người cán bộ CSND theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: TUẤN NAM