Tại buổi lễ, Đảng ủy, Chỉ huy, Hội đồng thi đua, khen thưởng Lữ đoàn Xe tăng 201 tổ chức sơ kết phong trào thi đua đợt 2 “Lập công dâng Bác”.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 201 tham dự lễ phát động. 

Trong đó, đánh giá các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các mục tiêu được giao; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; các khoa mục huấn luyện, diễn tập đúng kế hoạch, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 81% khá, giỏi. Hoàn thành kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 89% khá, giỏi.

Triển khai nghiêm túc việc thực hiện Quyết định số 775/QĐ-CT ngày 12-5-2022 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về việc ban hành Quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân; nắm và định hướng dư luận trong Quân đội nhân dân Việt Nam, các nội dung công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật đều vượt chỉ tiêu đề ra; cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, an toàn tuyệt đối.

Phát huy những kết quả đã đạt được của phong trào thi đua đợt 2, Lữ đoàn Xe tăng 201 tiếp tục thực hiện phong trào thi đua đợt 3 với chủ đề "Phất cao cờ hồng Tháng Tám", thời gian thi đua từ ngày 1-7 đến 30-9-2022.

leftcenterrightdel
 Đại diện các cơ quan, đơn vị Lữ đoàn Xe tăng 201 thuộc ký giao ước thi đua.

Trong đó xác định các chỉ tiêu thi đua: Phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 201 nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị; hoàn thành kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng, kiểm tra phấn đấu có 100% đạt yêu cầu, trên 87,5% khá, giỏi; phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có vi phạm kỷ luật phải xử lý; thực hiện nghiêm Quy chế 775 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” dịp 27-7; tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; duy trì nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu được giao; tổ chức huấn luyện theo đúng chương trình, kế hoạch, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị mới. Tham gia hội thi cán bộ huấn luyện giỏi và hội thao thể dục, thể thao cấp Binh chủng; đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, tự túc đủ 100% rau xanh; tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống say nắng, say nóng cho bộ đội. Bảo đảm kịp thời vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ; tích cực chuẩn bị tham gia Hội thi kỹ thuật Tăng thiết giáp cấp binh chủng và toàn quân.

leftcenterrightdel

Lữ đoàn Xe tăng 201 đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đợt 2. 

Tại lễ phát động, Lữ đoàn Xe tăng 201 đã trao thưởng cho 26 tập thể và 44 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đợt 2 và hội thi, hội thao.

Tin, ảnh: HOÀNG ANH -  XUÂN HỢP