Tại buổi lễ, Đảng ủy, Hội đồng thi đua, khen thưởng Lữ đoàn xe tăng 201 tổ chức sơ kết phong trào thi đua đợt 1 "Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng". Trong đó, đánh giá các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, thực hiện nghiêm túc chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), bảo đảm an toàn các mục tiêu được giao; kết quả giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 201 dự lễ phát động.

Nối tiếp những kết quả đạt được của phong trào thi đua đợt 1, Lữ đoàn Xe tăng 201 tiếp tục thực hiện phong trào thi đua đợt 2 năm 2022 với chủ đề “Lập công dâng Bác”, thời gian thi đua từ 1-4 đến 30-6-2022; phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”, thời gian thi đua từ 8-3 đến 31-12-2022.

leftcenterrightdel
 Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Lữ đoàn Xe tăng 201 ký giao ước thi đua.

 

leftcenterrightdel
 Lữ đoàn Xe tăng 201 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đợt 1 và hội thi, hội thao.

Trong đó, xác định các chỉ tiêu thi đua: Phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 201 có nhận thức sâu sắc, rõ ràng về nhiệm vụ, ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội và bảo đảm an toàn; hoàn thành tốt kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật và đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; duy trì nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện theo đúng chương trình, kế hoạch; tổ chức tốt hội thi cán bộ huấn luyện giỏi, hội thao thể dục thể thao cấp lữ đoàn và tham gia Hội thi cơ sở vật chất huấn luyện, hội thi cán bộ huấn luyện giỏi cấp binh chủng. Đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, tự túc đủ 100% rau xanh; kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, 100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ hiểm họa của tai nạn giao thông...

Tại lễ phát động, Lữ đoàn Xe tăng 201 đã trao thưởng cho 11 tập thể và 34 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đợt 1 và hội thi, hội thao.

Tin, ảnh: ĐĂNG ANH - XUÂN HỢP