Theo báo cáo tại buổi kiểm tra cho thấy: Trong hai năm 2021-2022, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên của Lữ đoàn Pháo binh 164 đã góp phần làm cho cán bộ, chiến sĩ, thanh niên và nhân dân trên địa bàn nắm chắc và nâng cao nhận thức về các văn bản luật, pháp luật mới của Nhà nước, kỷ luật của quân đội; từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, thanh niên và nhân dân trên địa bàn. 

leftcenterrightdel
Đoàn công tác kiểm tra các nội dung về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên tại Lữ đoàn 164.
leftcenterrightdel
 Đoàn công tác kiểm tra các nội dung về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên tại Lữ đoàn 164.

Qua kiểm tra, đoàn công tác nhận định: Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 164 đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc quán triệt, giáo dục và triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, kế hoạch của trên về xây dựng và thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong quân đội; chuyển hóa thành những nội dung lãnh đạo trong nghị quyết, xây dựng, ban hành các kế hoạch, hướng dẫn để cụ thể hóa những kế hoạch, hướng dẫn của trên sát với tình hình thực tế đơn vị.

leftcenterrightdel
Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác phổ biến tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, thanh niên và nhân dân trên địa bàn nắm được chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; nắm được vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, thanh niên và những nội dung cơ bản của Đề án số 1371 ngày 30-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027". 

Thông qua các hoạt động thường xuyên của đơn vị, của đoàn thanh niên, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung vào các luật, pháp luật và các văn bản mới ban hành, nhất là về quân sự, quốc phòng, thanh niên và những vấn đề mà người dân quan tâm. 

leftcenterrightdel
Đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên của Lữ đoàn 164.

Kết luận buổi kiểm tra, Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội đánh giá cao những kết quả mà Lữ đoàn Pháo binh 164 đã đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian qua. Đồng thời, Thượng tá Nguyễn Đức Cương yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai chặt chẽ các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, nhất là triển khai thực hiện Đề án số 1371; tiến hành công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở đơn vị toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp với từng đối tượng; chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục tuyên truyền; nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, mục đích, yêu cầu, nội dung của việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH