Báo cáo tổng kết công tác Thi đua khen thưởng (TĐKT) và Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024 của Lữ đoàn Đặc công 198 khẳng định: Năm năm qua, Phong trào TĐQT của Lữ đoàn đã có những chuyển biến toàn diện, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện; gắn chặt công tác thi đua với công tác khen thưởng. Phong trào TĐQT phát triển trên cả diện rộng và chiều sâu, các mục tiêu thi đua đạt được khá vững chắc, có nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến được suy tôn trên mọi lĩnh vực hoạt động, mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và trình độ SSCĐ của Lữ đoàn.

leftcenterrightdel
 Binh chủng Đặc công 198 trao Giấy khen tặng các cá nhân.

Kết quả nổi bật từ Phong trào TĐQT của Lữ đoàn Đặc công 198 là đã xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Qua kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm cho các đối tượng có 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt  85,6%; 100% cán bộ, chiến sĩ, QNCN có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, trách nhiệm trong công tác, không có biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, luôn quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phong trào TĐQT của Lữ đoàn góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ.

Các năm 2020, 2022 và 2023 Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị huấn luyện giỏi. Từ Phong trào TĐQT cũng “tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật”, toàn đơn vị chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, không có trường hợp vi phạm kỷ luật nghiêm trọng phải xử lý, vi phạm kỷ luật thông thường hằng năm luôn dưới 0,2%. Thực hiện các phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, gắn với phong trào “Dân vận khéo”, bình quân hằng năm đơn vị huy động hơn 1.000 ngày công lao động làm công tác dân vận, hỗ trợ hộ nghèo hơn 2 tấn gạo; đã tổ chức xây dựng, trao tặng 14 “Nhà đại đoàn kết” cho hộ khó khăn về nhà ở, 2 công trình trường học trên địa bàn đóng quân. 

Đánh giá thành tích Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024, tại Đại hội, Binh chủng Đặc công trao Giấy khen tặng 2 cá nhân; Lữ đoàn Đặc công 198 trao Giấy khen tặng 4 tập thể và 15 cá nhân.

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.