Trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT của Lữ đoàn được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức, thực sự là động lực cổ vũ cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. 

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, cụ thể hóa thành chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp; tổ chức phát động Phong trào TĐQT hằng năm và các đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm tạo khí thế sôi nổi trong toàn đơn vị. Nội dung thi đua tập trung đột phá nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị; xung kích vào các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, khắc phục khâu yếu, mặt yếu.

Lữ đoàn đã tập trung thi đua trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện đa dạng các mô hình: Đơn vị “3 nhất”, “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”; “Cán bộ đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”; “5 chủ động trong công tác tư tưởng”; “Chi đoàn 4 tốt – 1 nghiêm”; “Thanh niên 5 tốt” xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú...

leftcenterrightdel
Các cá nhân tiêu biểu được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 25 khen thưởng.

Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thi đua sát với thực tế nhiệm vụ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, phát huy vai trò của hội đồng thi đua và các tổ chức gắn với hoạt động thực tế của đơn vị; thực hiện tốt “3 chuyên cần, 5 mẫu mực”; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thực hiện Phong trào TĐQT, phát huy sáng kiến trong xây dựng công trình, bảo đảm công binh; chủ động phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, chống bệnh thành tích, ganh đua, kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới…

Tại đại hội, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 25 khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.