Với đặc điểm đóng quân phân tán, nhỏ lẻ trên nhiều địa bàn khó khăn, phức tạp, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 132 đã triển khai Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thông qua nhiều mô hình, cách làm sáng tạo như: “Tổ, trạm thông tin làm theo lời Bác”, “Tổ đài kiểu mẫu”, “Ca trực thanh niên”, “Ngày thanh niên lên tuyến”, “Gắn bó quân dân, tuyến cáp an toàn”... gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỷ luật tự giác nghiêm minh; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân được củng cố, tăng cường; ngăn chặn và đẩy lùi mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

leftcenterrightdel
Chỉ huy Lữ đoàn 132 trao giấy khen tặng các điển hình tiên tiến.

Chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lữ đoàn đáp ứng tốt với yêu cầu xây dựng lực lượng thông tin quân sự hiện đại. Tổ chức quản lý, khai thác, điều hành ổn định, vững chắc mạng thông tin liên lạc thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu, thông tin liên lạc bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới. Duy trì hệ thống thông tin liên lạc trên các phương tiện đạt 99,8%; bảo đảm tốt thông tin liên lạc, truyền hình cho các cuộc diễn tập, luyện tập của Bộ Quốc phòng trên địa bàn. Huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc và luôn đạt kết quả khá trở lên; tham gia các hội thi, hội thao do Binh chủng Thông tin liên lạc tổ chức đạt kết quả cao; đóng góp hơn 1.168 ngày công giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo; vận chuyển 1.000m3 nước hỗ trợ nhân dân chống hạn; xây tặng 2 nhà tình nghĩa, 3 nhà đồng đội, hơn 2.370 bộ quần áo cho gia đình chính sách, người có công, người nghèo trên địa bàn. Phụng dưỡng suốt đời 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng... Qua đó, làm cho hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ngày càng lan tỏa trong nhân dân.

Nhân dịp này, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 132 đã trao giấy khen tặng 9 tập thể, 10 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm (2014-2019).

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN