Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 21-9 đến 2-10-2023.

Các ý kiến xin gửi về Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng qua địa chỉ Email: info@mod.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn!

File đính kèm: DsdnHcBVTQ.pdf