Năm 2016, cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn luôn đoàn kết, thống nhất trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại. Huyện ủy, UBND huyện đã nghiêm túc quán triệt, học tập các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về công tác quốc phòng và ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng địa phương bảo đảm thường xuyên, đồng bộ, hiệu quả. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp hoạt động nền nếp, đạt kết quả tích cực; tổ chức thực hiện đầy đủ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và giáo dục quốc phòng và an ninh đối với học sinh theo quy định của pháp luật. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi kiểm tra. 
Thực hiện tuyên truyền lồng ghép công tác quốc phòng và an ninh với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; MTTQ, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ báo cáo viên các cấp trên địa bàn đã thực hiện gần 3,6 nghìn cuộc tuyên truyền cho gần 114 nghìn lượt người tiếp nhận thông tin; đăng, phát trên báo chí, trang tin điện tử các cấp được trên 600 tin, bài; các loại hình pa nô, băng zôn, áp phích, tuyên truyền lưu động phát huy hiệu quả. Chấp hành việc tuyển quân và động viên theo quy định, đồng thời thường xuyên củng cố, huấn luyện và tăng cường phối hợp các lực lượng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng, căn cứ hậu phương, khu vực quân sự; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ; bảo đảm hậu cần tại chỗ và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội...

Đoàn kiểm tra đề nghị huyện Lộc Bình tiếp tục quán triệt, học tập sâu rộng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về công tác quốc phòng; Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại đồng bộ, hiệu quả hơn với công tác quốc phòng, an ninh. Cùng với đó, tiếp tục bảo đảm đầy đủ ngân sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cũng như chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ theo luật định. Tăng cường vai trò cán bộ chủ trì trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh cũng như năng lực của cơ quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp về công tác quốc phòng, an ninh. Chú trọng hơn tới công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận lòng dân bền chặt, tạo nền tảng cho bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững chắc.  

Tin, ảnh: NGUYỄN ĐỨC LUẬN