leftcenterrightdel

Đại tướng Lương Cường chủ trì Kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Tại kỳ họp, UBKT QUTƯ nghe báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của Thường trực UBKT QUTƯ. Các thành viên UBKT QUTƯ tập trung thảo luận, phân tích làm rõ và kết luận những vi phạm của cá nhân bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, kỷ luật quân đội. UBKT QUTƯ bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật về Đảng và kỷ luật quân đội.

Phát biểu tại kỳ họp, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao công tác tham mưu, chuẩn bị của Thường trực UBKT QUTƯ; đã chủ động kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, kịp thời đề xuất các tập thể và cá nhân vi phạm kỷ luật, bảo đảm thấu tình đạt lý, đúng người, đúng lỗi vi phạm, không có vùng cấm, trên tinh thần nhân văn. Quá trình xem xét kỷ luật luôn chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, đặc biệt giữ nghiêm nguyên tắc, quy định.

leftcenterrightdel
  Đồng chí Vũ Khắc Hùng phát biểu tại kỳ họp.

Đại tướng Lương Cường đề nghị trong thời gian tới, Thường trực UBKT QUTƯ chủ động tham mưu cho Ban thường vụ QUTƯ và UBKT QUTƯ lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, xử lý dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại, góp phần giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; tăng cường đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Tin, ảnh: KIM ANH