Ngày 15-3-2024, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19-6-2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016; cùng với các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn luật được ban hành đã tạo hành lang pháp lý, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về nghĩa vụ quân sự.

leftcenterrightdel
 Anh minh họa/qdnd.vn

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện luật đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập, khó khăn trong tổ chức thực hiện, nhất là chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân quy định trong luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện còn hạn chế (Phụ cấp hằng tháng; trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp tạo việc làm đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ so với mặt bằng chung của xã hội còn thấp…) - đây là một trong những nguyên nhân chưa tạo sức thu hút và khuyến khích các đối tượng tham gia nghĩa vụ quân sự như cử tri phản ánh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 924/VPCP-NC ngày 12-2-2022 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Quốc phòng lập đề nghị sửa đổi, bổ sung các luật và nghị định có liên quan đến Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 theo đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

Bộ Quốc phòng đã tiến hành tổng kết thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và đang lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét thông qua và đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Quốc phòng giao Ban chỉ đạo, tổ nghiên cứu lập đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 nghiên cứu, tổng hợp nội dung liên quan và báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự trong thời gian tới.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình để trả lời cử tri.

THANH HẢI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.