Đoàn do Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó chính ủy Quân khu 7 làm trưởng đoàn.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự buổi kiểm tra. 

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động lãnh đạo, dân chủ trong quản lý, điều hành của người chỉ huy, phát huy quyền dân chủ của mọi quân nhân thông qua hội đồng quân nhân; kiểm tra hệ thống sổ sách, văn bản, kế hoạch có liên quan và tổ chức đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ đơn vị…

leftcenterrightdel
Đoàn công tác trao đổi với cán bộ đơn vị tại buổi kiểm tra. 

Qua kiểm tra, đoàn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của đơn vị trong việc quán triệt, triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở sát nhiệm vụ chính trị đơn vị, tập trung, hiệu quả trên các lĩnh vực: Chính trị, quân sự, hậu cần, tài chính.

Nổi bật, Đảng ủy, Ban CHQS quận 12 đã tổ chức quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định và hướng dẫn của cấp trên và cấp mình về công tác xây dựng Đảng; duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định, phát huy tốt tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chính quyền; đồng thời lãnh đạo, ban hành đầy đủ các quyết định điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy, của Ban CHQS quận trên các lĩnh vực.

Hoạt động dân chủ ở cơ sở trong Đảng bộ, LLVT quận 12 được thực hiện thành nền nếp, chất lượng, hiệu quả; nhận thức về vị trí, ý nghĩa, vai trò phát huy dân chủ ở cơ sở của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT quận được nâng lên; tạo không khí dân chủ cởi mở đoàn kết trong mọi hoạt động; nội bộ đoàn kết thống nhất, phát huy tốt dân chủ trong xây dựng đơn vị.

Các quy chế, quy định của cấp ủy, chỉ huy được bổ sung, sửa đổi kịp thời, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trong Đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành chặt chẽ, thường xuyên; cán bộ, đảng viên sâu sát, gần gũi quần chúng, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đoàn kiểm tra đã chỉ rõ những nội dung, nguyên nhân còn hạn chế, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó chú trọng tiếp tục quán triệt tốt các nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường sinh hoạt đối thoại dân chủ với chiến sĩ; phát huy tốt quyền dân chủ của cán bộ, chiến sĩ trên các lĩnh vực…

Tin, ảnh: THẢO - TOÀN - HIỂN