Việc kiểm tra được thực hiện theo chỉ đạo của Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng.

Tại các đơn vị, thành viên Đoàn kiểm tra đã kiểm tra nhận thức, ý thức pháp luật; tình hình xây dựng tủ sách, ngăn sách pháp luật; thực hiện Ngày Pháp luật tại đơn vị; các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác phối hợp, thực hiện Đề án 1371. Đoàn cũng tiến hành kiểm tra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, sổ sách, kế hoạch, giáo án, bài giảng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (đối với cấp có quy định thành lập). Kiểm tra công tác giáo dục, rèn luyện, duy trì kỷ luật và quản lý bộ đội...

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra sổ sách, giáo án, bài giảng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện Đề án 1371 tại Ban CHQS huyện Hạ Lang, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.

leftcenterrightdel
Kiểm tra nhận thức, ý thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.
leftcenterrightdel
Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra sổ sách, giáo án, bài giảng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện Đề án 1371 tại Ban CHQS huyện Bạch Thông, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.
leftcenterrightdel

Đại diện Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện Đề án 1371.

leftcenterrightdel
Đại tá Phạm Đức Hoài, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra ở Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.
leftcenterrightdel
 Kiểm tra công tác giáo dục, rèn luyện, duy trì kỷ luật và quản lý bộ đội tại Sư đoàn 346.
leftcenterrightdel
Kiểm tra tình hình xây dựng tủ sách, ngăn sách pháp luật tại Sư đoàn 346.

Kết luận tại các buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra hướng dẫn, rút kinh nghiệm một số mặt hạn chế và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của các đơn vị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng và đã ra các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch chi tiết, cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; bám sát tình hình địa phương, đơn vị xác định nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả; thực hiện tốt các văn bản, chỉ thị các cấp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Một số đơn vị dù quân số hạn chế, thực hiện nhiều nhiệm vụ đan xen nhưng đã nỗ lực khắc phục và có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong công tác này.

Công tác tham mưu, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan được tiến hành chặt chẽ; bố trí nguồn lực bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm. Qua đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.

Tin, ảnh: ĐỨC TUẤN - HẢI BIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.