Sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 19 báo cáo về kết quả công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024, đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thực tế trên tất cả các mặt công tác tại cơ quan, đơn vị trực thuộc, trong đó tập trung vào việc triển khai xây dựng văn kiện, kế hoạch huấn luyện; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác bảo đảm vật chất huấn luyện, mô hình, học cụ, thao trường bãi tập; phương pháp huấn luyện, thực hành thông qua giáo án, bài giảng...

leftcenterrightdel

Đoàn công tác Sư đoàn 968 (Quân khu 4) kiểm tra hệ thống mô hình, học cụ tại Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 19. 

Đoàn kiểm tra ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Trung đoàn 19 đã nỗ lực, cố gắng, làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho ra quân huấn luyện năm 2024.

Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 19 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, văn bản, kế hoạch huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2024 của các cấp; kiện toàn khung huấn luyện chiến sĩ mới, đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ các cấp đúng theo kế hoạch; làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho bộ đội về nhiệm vụ huấn luyện; đầu tư hơn 500 triệu đồng và hơn 30.000 ngày công để xây dựng, tu sửa hệ thống thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ bảo đảm phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện; có 94 sáng kiến, cải tiến bảo đảm chất lượng, ứng dụng tốt vào thực tiễn huấn luyện; hệ thống sổ sách, giáo án chính quy, thống nhất; cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch huấn luyện năm 2024 tại Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19. 

Sau khi kiểm tra, đoàn công tác yêu cầu Trung đoàn 19 nhanh chóng khắc phục những hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tăng cường công tác xây dựng chính quy, quản lý, duy trì kỷ luật; đẩy mạnh tăng gia sản xuất chăn nuôi nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho bộ đội, đồng thời làm tốt mọi công tác chuẩn bị và bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh Hải

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.