Địa điểm xây dựng tại khu đất 236,7ha, trên địa bàn các xã: Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) và xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trước mắt, việc xây dựng được thực hiện tại những khu vực đã có sự đồng thuận cao của người dân. Đây là công trình quân sự quan trọng, liên quan đến an ninh quốc gia và hoàn toàn nằm trên đất quốc phòng, không làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam trao đổi với lãnh đạo chính quyền và nhân dân xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng thực hiện nhiệm vụ xây dựng tường rào bảo vệ khu vực sân bay Miếu Môn.

Tại đây, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam đã chỉ đạo và động viên các đơn vị thi công; gặp gỡ, trao đổi với cấp ủy, lãnh đạo chính quyền và nhân dân địa phương. Đồng chí Phó tổng tham mưu trưởng đánh giá cao sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, giữ nghiêm kỷ luật và chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện phục vụ. Đồng chí đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để nhân dân hiểu, đồng thuận và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, sự đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội; đồng thời khẳng định: Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục xây dựng tường rào bảo vệ tại tất cả các điểm đất Quốc phòng trên khu vực sân bay Miếu Môn. Việc Bộ Quốc phòng triển khai xây dựng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn khu vực sân bay, đồng thời giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí Phó tổng tham mưu trưởng mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân, tiếp tục ủng hộ để các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ đất quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi khởi công xây dựng, cùng với các đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ còn có sự tham gia, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ.

leftcenterrightdel

Các ban, ngành, đoàn thể xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn.

leftcenterrightdel

Các ban, ngành, đoàn thể xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ cùng tham gia xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn.

Đồng chí Đặng Đình Bình, Chủ tịch UBND xã Trần Phú, cho biết: Sau khi nhận được chỉ đạo của trên, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tăng cường công tác phối hợp để công tác xây dựng bảo đảm tiến độ, an toàn. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Trần Phú rất ủng hộ việc Bộ Quốc phòng xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn. Do vậy trong thời gian tới, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác trước luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đồng thời nâng cao trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân