leftcenterrightdel
 Biểu diễn võ thuật của lực lượng dân quân TP Hồ Chí Minh.

 

leftcenterrightdel
Tiểu đoàn Thiết giáp, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh diễu hành trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2023. 

 

leftcenterrightdel
Năm 2023, Trung đoàn 228, Sư đoàn 365 (Quân chủng Phòng không-Không quân) chú trọng chuẩn bị mô hình, học cụ với nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.  

 

leftcenterrightdel
Đồng diễn võ tay không tại Lễ ra quân huấn luyện của Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân). 

 

Ảnh trong khối: HIỂN KHOA - HUY TRUNG và CTV