15 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh An Giang đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 154 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, các văn bản của trên về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới, đạt hiệu quả cao. Cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của công tác tuyên truyền đặc biệt ở địa bàn biên giới, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, khu công nghiệp, địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Bộ CHQS tỉnh An Giang đã phối hợp với các lực lượng trực tiếp tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp hoạt động liên ngành từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân sinh sống ở hai bên vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, các khu công nghiệp… chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xử lý tốt các tình huống trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ.

leftcenterrightdel

Quang cảnh buổi khảo sát tại Bộ CHQS tỉnh An Giang.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi làm rõ những nội dung còn vướng mắc; đồng thời đề xuất những chủ trưởng giải pháp trong thực hiện Chỉ thị số 154 thời gian tới.

Qua buổi khảo sát, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị đánh giá cao Bộ CHQS tỉnh An Giang đã chuẩn bị đầy đủ nội dung phục vụ đoàn công tác nắm, khảo sát thực tế về kết quả thực hiện công tác dân vận và tuyên truyền đặc biệt tại đơn vị. Đoàn công tác Tổng cục Chính trị tiếp thu các ý kiến đóng góp của địa phương làm cơ sở để tổng hợp báo cáo Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tiếp tục ban hành chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận và tuyên truyền đặc biệt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Tin, ảnh: HỮU ĐẶNG