leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội phụ nữ Binh chủng Tăng Thiết giáp lần thứ VI.
 

Trong giai đoạn tới, đại hội xác định một số chỉ tiêu cơ bản: 100% tổ chức hội, hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Binh chủng Tăng Thiết giáp bản lĩnh-trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; 100% hội viên phụ nữ tham gia học tập chương trình giáo dục chính trị; 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện và đạt các tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, giai đoạn 2021-2026, danh hiệu gia đình văn hóa...

Đại hội xác định 2 khâu đột phá trong giai đoạn 2021-2026 là: Tập trung đột phá làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật trong hội viên phụ nữ; bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ hội các cấp, phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, binh chủng. (Tin, ảnh: DUY THÀNH)

*Sáng 13-10, Binh chủng Đặc công tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ VI (2021-2026) với chủ đề: “Phụ nữ Đặc công bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, trung hậu, đảm đang; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Binh chủng cách mạng, chính quy, đặc biệt tinh nhuệ, tiến lên hiện đại.” 

leftcenterrightdel
Đại tá Đỗ Hoàng Nhị, Phó chính ủy Binh chủng Đặc công tặng hoa chúc mừng đại hội.
 

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua, có 98,8% cán bộ, hội viên phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua. Phụ nữ binh chủng 5 năm liền được Tổng cục chính trị và Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen; 10 tập thể và 14 lượt cá nhân được TCCT tặng bằng khen; 30 lượt tập thể và 167 lượt các nhân được khen thưởng ở tổ chức hội các cấp.

Với phương châm: “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới, phát triển”, các đại biểu tham dự đại hội đã trao đổi, thảo luận, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ giai đoạn 2021-2026. Trong đó xác định rõ các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như: 100% hội viên, cán bộ phụ nữ có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 100% hội phụ nữ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu “Hội phụ nữ vững mạnh”, trong đó có 20% đạt danh hiệu “Hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc”... Từ đó tiến tới xây dựng Phụ nữ Đặc công “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, trung hậu, đảm đang”, luôn tích cực, tự giác học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tham gia đóng góp tích cực vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của binh chủng trong tình hình mới. (Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH)