Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 9, đại diện lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội và 237 đại biểu đại diện cho đoàn viên, thanh niên quân khu.

Đại hội thống nhất đánh giá, 5 năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên quân khu đã có sự chuyển biến tiến bộ và đạt được những kết quả quan trọng. Tổ chức đoàn các cấp đã chủ động tham mưu, giúp Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên đối với công tác thanh niên; công tác đoàn và phong trào thanh niên thường xuyên đổi mới, đi vào nền nếp.

leftcenterrightdel
 Văn nghệ chào mừng đại hội.

Hoạt động phong trào thanh niên phong phú, đa dạng, thu hút và mang lại hiệu quả thiết thực; nhiều mô hình hay và các điển hình tiên tiến được phổ biến, nhân rộng. Các tổ chức đoàn được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước; xung kích sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân khu 9 thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, rèn luyện ý chí chiến đấu, năng lực hành động cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. Công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên tập trung vào nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước... Thông qua các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua, sinh hoạt chính trị của đơn vị và các phong trào thanh niên để giáo dục, rèn luyện cho đoàn viên thanh niên. Công tác giáo dục, rèn luyện đã góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, nâng cao trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Vi phạm kỷ luật nhìn chung đều giảm; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường bình quân là 0,24% (so với chỉ tiêu là dưới 0,3%)...

leftcenterrightdel
 Quang cảnh đại hội.

Đoàn viên thanh niên toàn quân khu luôn xung kích, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với thực hiện các chương trình, phong trào, cuộc vận động của thanh niên quân đội và quân khu. Tuổi trẻ Quân khu 9 đã tổ chức hiệu quả nhiều phong trào, cuộc vận động, như: “Người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội” vận động đoàn viên thanh niên tiết kiệm gần 70 tỷ đồng từ tiền phụ cấp gửi về gia đình, quyên góp hơn 5 tỷ đồng hỗ trợ gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; Phong trào “Thanh niên quân khu xung kích tình nguyện giúp dân vùng hạn mặn” vận động gần 1 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long giảm bớt khó khăn do bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn...

Đại hội thảo luận xác định mục tiêu trong giai đoạn 2022-2027 là xây dựng thanh niên quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, trong sáng mẫu mực về đạo đức, lối sống, giỏi chuyên môn nghiệp vụ quân sự; có sức khỏe tốt, ý chí phấn đấu vươn lên, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Để đạt những mục tiêu này, đại hội xác định 3 khâu đột phá, đó là: đột phá trong nâng cao cao bản lĩnh chính trị, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, pháp luật; đột phá trong nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đột phá vào nâng cao chất lượng sinh hoạt, tổ chức các hoạt động phong trào ở cấp chi đoàn...

Tin, ảnh: MINH MẠNH