Báo cáo của huyện Yên Minh, khẳng định, giai đoạn 2019-2024, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của huyện đã được cụ thể hóa trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy, chính quyền địa phương; nghị quyết và kế hoạch của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT huyện. 

Hằng năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định rõ chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua, biện pháp thực hiện, đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của các ngành và phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, gương người tốt, việc tốt trong Phong trào TĐQT; góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, định hướng tư tưởng, hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương. Công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến luôn được tiến hành chặt chẽ, gắn với các phong trào thi đua trong thực hiện các nhiệm vụ....

 

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan mô hình, học cụ huấn luyện trưng bày tại Đại hội. Ảnh: ĐỨC QUANG
leftcenterrightdel
Lãnh đạo huyện Yên Minh trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: ĐỨC QUANG

Đặc biệt, Phong trào TĐQT đã tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá về “Tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật”; “Nâng cao chất lượng huấn luyện”; “Quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị”; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, luyện tập, diễn tập sát thực tế; động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua sáng kiến cải tiến mô hình, học cụ... Từ năm 2019 đến nay, LLVT huyện Yên Minh hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện, quân số đạt 97% trở lên, kết quả 100% đạt yêu cầu, 78% khá, giỏi trở lên; tham gia hội thi, hội thao quốc phòng các cấp đạt 100% khá, giỏi, an toàn tuyệt đối.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngô Xuân Nam, Bí thư Huyện ủy Yên Minh đề nghị Đảng ủy, Ban CHQS huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố, điển hình mới trong LLVT huyện. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, dân chủ, chặt chẽ, đúng đối tượng; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn...

NGUYỄN HỒNG SÁNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.