leftcenterrightdel

Đoàn công tác Ban CHQS huyện Bình Giang kiểm tra công tác khám nghĩa vụ quân sự. 

Để công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ diễn ra theo đúng kế hoạch, thời gian qua, Ban CHQS huyện Bình Giang đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện phối hợp với các cơ quan chức năng, làm tốt từ khâu sơ tuyển cấp xã. Phát huy kết quả đạt được từ những năm trước, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Bình Giang năm nay tiếp tục huy động đủ chỉ tiêu đề ra, với 100% thanh niên được lựa chọn từ khâu sơ tuyển cấp xã đều tham gia khám nghĩa vụ quân sự cấp huyện.

Theo kế hoạch, từ ngày 10 đến 13-12, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Bình Giang sẽ tiếp tục tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020 của 11 xã còn lại trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: ĐÌNH ĐỨC