leftcenterrightdel
Đại tá, Thạc sĩ Vũ Quang Khởi, Phó chính ủy Trường Sĩ quan Thông tin phát biểu kết luận hội thảo. 

Đại tá, Thạc sĩ Vũ Quang Khởi, Phó chính ủy Trường Sĩ quan Thông tin chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo còn có lãnh đạo Ban giám hiệu Nhà trường và hơn 600 cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên trong toàn trường.

Hội thảo đã nhận được hơn 60 bài viết, tham luận của cán bộ, đảng viên trong nhà trường, đa số các tham luận đều được chuẩn bị công phu, chất lượng, đúng hướng, đi sâu phân tích, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn được nêu trong tác phẩm. Trong đó có một số tham luận đã tập trung làm rõ hơn những giá trị về mặt lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta, từ đó gắn với việc xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong nhà trường; đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Nhà trường.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo. 

Phát biểu kết luận hội thảo, Đại tá Vũ Quang Khởi nhấn mạnh: Hội thảo có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên, học viên vào sự lãnh đạo của Đảng; là cơ sở để xác định nội dung, biện pháp xây dựng cơ quan, khoa và đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ. Do đó sau hội thảo, các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nội dung của tác phẩm lan tỏa sâu rộng đến đông đảo quân nhân trong toàn trường; gắn các nội dung của tác phẩm vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ và tạo chuyển biến chất lượng, hiệu quả thực chất trong đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, kịp thời đưa các nội dung của tác phẩm vào giảng dạy trong nhà trường, đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tin, ảnh: MAI ĐÔNG- TUẤN ANH