Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Quang Trung đánh giá, thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng, chi phối bởi đại dịch Covid-19, nhất là các hoạt động liên kết, chia sẻ, phổ biến thông tin KHQS. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, hoạt động Thông tin KHQS trong toàn Ngành vẫn hoạt động nền nếp và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội nghị lần này nhằm phổ biến thông tin chuyên đề, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên ngành Thông tin KHQS thuộc các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn khu vực phía Nam giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp vụ; mở rộng hợp tác, liên kết, chia sẻ thông tin KHQS và tìm hiểu hoạt động thông tin KHQS của Quân khu 5.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Giám đốc Trung tâm Thông tin KHQS nhấn mạnh, trước những diễn biến của tình hình thế thế giới, khu vực; sự ảnh hưởng, tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đã đặt ra cho công tác Thông tin KHQS những nhiệm vụ mới; đòi hỏi phải nhanh nhạy, chủ động nắm bắt tình hình, tập trung thu thập, phân tích, xử lý và cung cấp kịp thời thông tin về quân sự, quốc phòng phục vụ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các ngành.

Ngành Thông tin KHQS phải quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng để có thông tin chính xác, kịp thời, đúng định hướng. Toàn Ngành phải bám sát nhiệm vụ chính trị gắn với thực tiễn, lấy việc cung cấp thông tin, nhu cầu dùng tin của lãnh đạo, chỉ huy, các ngành làm mục tiêu và động lực phát triển; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế theo quan điểm của Quân ủy Trung ương “tinh, gọn, mạnh”, đầu tư hiện đại trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Thông tin KHQS...

leftcenterrightdel

Đại tá Nguyễn Quang Trung phát biểu tại hội nghị. 

Tại Hội nghị, các đại biểu ngoài được nghe đại biểu Quân khu 5 chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Thông tin KHQS, còn được thông tin chuyên đề về “Thực hiện Chính phủ điện tử và chuyển đổi số ở Việt Nam” và thông tin một số nội dung liên quan đến tình hình thế giới, khu vực có tác động, ảnh hưởng đến nước ta hiện nay.

Trước đó, chiều 19-5, các đại biểu dự hội nghị đã đi tham quan Khu di tích lịch sử Nước Oa (Quảng Nam) - Nguyên là căn cứ địa trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Khu ủy Khu 5.

Tin, ảnh: PHAN ĐỊNH