leftcenterrightdel
Đại tá Lê Văn Hướng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan, đơn vị trong toàn sư đoàn đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; duy trì chặt chẽ các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch, đạt chỉ tiêu nghị quyết, bảo đảm an toàn; tổ chức kiểm tra kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới đạt kết quả giỏi; thực hành diễn tập cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ đạt yêu cầu đề ra…

leftcenterrightdel
 Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của sư đoàn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Sư đoàn làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm đầy đủ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác. Sư đoàn hoàn thành 100% các chỉ tiêu bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật…

Tại hội nghị, sư đoàn đã trao thưởng cho 13 tập thể và 22 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022.

Tin, ảnh: LÊ BA