Báo cáo kết quả năm 2021, Đại tá Lê Dũng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng nhấn mạnh: Năm 2021, Binh chủng Thông tin liên lạc tập trung triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trong đó đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác quân sự, quốc phòng và công tác Đảng, công tác chính trị.

leftcenterrightdel
 Đại tá Lê Dũng Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng TTLL báo cáo tổng kết năm 2021.
leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Về quân sự, trong năm, binh chủng thực hiện tốt nhiệm vụ quy hoạch, phát triển hệ thống TTLL quân sự và bảo đảm TTLL, SSCĐ; huấn luyện, giáo dục-đào tạo được quán triển, triển khai thực hiện nghiêm, hoàn thành nội dung, chương trình đạt kết quả khá; kiểm tra nền nếp, kết quả thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị, thực hiện rà soát, báo cáo chất lượng quân nhân trong toàn binh chủng bảo đảm chặt chẽ; khoa học quân sự được triển khai thực hiện tốt.

Một số mặt công tác khác như: Văn phòng, cải cách hành chính, đối ngoại quân sự, kỹ thuật, hậu cần, tài chính... được bảo đảm đúng quy chế, quy định.

leftcenterrightdel
 Các đầu cầu trực tuyến dự hội nghị.

Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai nghiêm túc, hiệu quả: Tổ chức đa dạng hoạt động thông tin, tuyên truyền, định hướng cho bộ đội; triển khai nghiêm túc các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng Đảng, chấp hành nền nếp, chế độ và nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng chặt chẽ; bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng theo tiêu chuẩn; các tổ chức quần chúng hoạt động có nền nếp, hiệu quả...

Năm 2022, Binh chủng TTLL tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Binh chủng tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu tiến lên hiện đại; hoàn thành điều chỉnh tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, gắn với thực hiện Chính phủ điện tử...

Tại hội nghị, Binh chủng TTLL đã khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng năm 2021.

Tin, ảnh: DUY VĂN