leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật.

Được biết, trong những năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn 726 quan tâm và thường xuyên thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật; xây dựng ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ, người lao động. Qua đó, góp phần hạn chế các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị trong toàn trung đoàn; xây dựng bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: HỒNG THẮM