Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng Ban TĐKT Trung ương chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng và các đồng chí Ủy viên Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng... 

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc. 
Qua khảo sát việc thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) tại một số đơn vị quân đội và làm việc với Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng, Hội đồng TĐKT Trung ương sơ bộ kết luận: Năm 2017, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TCCT đã quán triệt, chấp hành nghiêm túc và triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT; nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện. Công tác TĐKT được đổi mới toàn diện, phát huy hiệu quả và đạt được kết quả quan trọng. Các mục tiêu, nhiệm vụ công tác TĐKT đều đạt khá, nhất là sự vững vàng về bản lĩnh chính trị, ý thức sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xóa đói, giảm nghèo... Có nhiều gương điển hình tiên tiến tiêu biểu cho phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” xuất hiện trên các lĩnh vực hoạt động của quân đội. Phong trào TĐQT thực sự là động lực, góp phần tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của từng đơn vị và toàn quân.

Lãnh đạo Hội đồng TĐKT Trung ương mong muốn, trong thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT, Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT. Tập trung đổi mới tổ chức phong trào TĐQT gắn với các phong trào thi đua do Hội đồng TĐKT Trung ương phát động, phong trào thi đua của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương, đơn vị; gắn kết chặt chẽ giữa công tác thi đua với công tác khen thưởng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt...

Tin, ảnh: MÈ QUANG THẮNG