leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Học viện Quốc phòng trao chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên. 

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phan Anh Việt cho biết: Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng Việt Nam về hợp tác đào tạo cán bộ cao cấp Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia, Học viện Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức thành công 14 khóa đào tạo cán bộ cao cấp CD-CL Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia. Đến nay, khoá 15 đã hoàn thành tốt chương trình, nội dung theo đúng kế hoạch đã xác định.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo học viện trao bằng khen cho tập thể và các cá nhân đạt thành tích cao trong khóa học. 

Trong 6 tháng học tập, nghiên cứu tại học viện, 15 học viên cán bộ cao cấp Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia đã được nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về tình hình thế giới và khu vực tác động đến quốc phòng - an ninh (QP-AN) những năm đầu thế kỷ 21; chiến lược của một số nước lớn liên quan đến QP-AN khu vực; vấn đề khủng bố, chống khủng bố quốc tế và những vấn đề an ninh phi truyền thống; toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và ảnh hưởng của nó tác động đến quốc phòng - quân sự... Đặc biệt, các học viên đã được nghiên cứu các chuyên đề về truyền thống đoàn kết Việt Nam – Cam-pu-chia - Lào; kinh nghiệm chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; về văn hoá, truyền thống dựng nước, giữ nước và tư tưởng quân sự của dân tộc Việt Nam; tham quan, nghiên cứu thực tế một số đơn vị quân đội và địa phương; thực hành tập bài xây dựng quyết tâm phòng thủ trên một hương chiến lược ở địa hình Cam-pu-chia. Đây là cơ sở quan trọng để các cán bộ cao cấp Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia tiếp tục nâng cao trình độ, tư duy và năng lực chỉ huy tham mưu cấp CD-CL, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước Cam-pu-chia tươi đẹp, góp phần củng cố QP-AN khu vực và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Cam-pu-chia trong tình hình mới.

Với tinh thần cầu thị và ý thức độc lập, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu, các học viên đã hoàn thành tốt chương trình nội dung khoá học với kết quả 100% khá, giỏi, trong đó 33,33% giỏi.

Tin, ảnh: NGUYỄN LINH