Năm 2023, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Học viện Quân y đã bám sát nhiệm vụ của đơn vị và tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Đảng ủy Học viện. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng; công tác thi đua, khen thưởng được tiến hành dân chủ, công khai, kịp thời. Quán triệt, cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, nhất là các văn bản mới ban hành; rà soát, bổ sung quy chế lãnh đạo; nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Học viện.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nghiêm Đức Thuận phát biểu chỉ đạo hội nghị.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Triển khai thực hiện các quyết định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo Học viện; kiện toàn cấp ủy và đội ngũ cán bộ các cấp theo thẩm quyền đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và Quân đội về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của Học viện. Công tác dân vận, chính sách được triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực; phát huy tốt dân chủ ở cơ sở. Các tổ chức quần chúng hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Học viện đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của trên và nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Học viện về công tác kiểm tra, giám sát. Kịp thời xây dựng và tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.  

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nghiêm Đức Thuận trao giấy khen tặng các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc năm 2023 của Học viện Quân y.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nghiêm Đức Thuận trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho các cá nhân.

Về nhiệm vụ năm 2024, Thiếu tướng Nghiêm Đức Thuận yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XXII đã đề ra; chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Học viện, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đặc biệt là phải chủ động phối hợp nắm tình hình, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để kiểm tra, phòng ngừa vi phạm; kiên quyết, kịp thời xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm không để tồn đọng kéo dài. Các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chỉ thị, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị và kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 của Học viện, cụ thể hóa để xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình bảo đảm hiệu quả. Duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nghiêm Đức Thuận đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng”, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” và trao giấy khen tặng các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc năm 2023.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN - TUẤN DŨNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.