Sau khi tham quan, kiểm tra và nghe đại diện chỉ huy Học viện Phòng không-Không quân báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, quý I-2023, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh biểu dương những cố gắng của tập thể cán bộ, giảng viên, học viên Học viện trong suốt thời gian qua, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu, Học viện Phòng không-Không quân cần nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác giáo dục, đào tạo, làm cơ sở để xây dựng nội dung chương trình chuẩn đầu ra, rà soát điều chỉnh cho phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục, những điểm còn yếu, còn thiếu so với quy định chung chưa đạt được thì cần có hướng đào tạo, bồi dưỡng kịp thời.

Bên cạnh đó, là đơn vị thuộc Quân chủng được xác định tiến thẳng lên hiện đại, được biên chế vũ khí trang bị hiện đại, thì trước tiên đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục càng phải tích cực nâng cao trình độ, năng lực mới có thể đào tạo được cán bộ, sĩ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Học viện cũng cần tích cực chủ động liên kết để đổi mới phương pháp dạy và học, kết hợp chuyển đổi số, thích ứng tốt với điều kiện dạy và học theo xu hướng hiện đại. Trên cơ sở 45 chương trình cho 7 đối tượng đào tạo mà Học viện đã xác định, cần phải thường xuyên rà soát điều chỉnh cho phù hợp, nhất là những nội dung liên quan đến hợp tác quốc tế, những vấn đề mới, đặc biệt quan tâm đào tạo ngoại ngữ. Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng tuyển sinh, phối hợp hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, thu hút thí sinh có chất lượng tham gia tuyển sinh vào Học viện.

Học viện cũng cần quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không-Không quân, hiệp đồng với chính quyền địa phương, đơn vị bạn, nắm chắc tình hình trên không, mặt đất, xử lý tốt, kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ….

leftcenterrightdel

 Trung tướng Nguyễn Doãn Anh chủ trì buổi làm việc tại Học viện Phòng không-Không quân.

Duy trì thực hiện nghiêm chế độ thanh tra, kiểm tra chấp hành quy chế quản lý giáo dục, đào tạo; tăng cường thanh tra, kiểm tra thi kết thúc học phần, môn học, thi tốt nghiệp, kiểm tra thực tập, diễn tập; thẩm định, đánh giá, rà soát, điều chỉnh cập nhật và quản lý chặt chẽ dữ liệu ngân hàng câu hỏi, đáp án thi theo đúng chuẩn đầu ra. 

leftcenterrightdel
Đoàn công tác tham quan Trung tâm huấn luyện thực hành tại Học viện Phòng không-Không quân.  

Thời gian qua, Học viện Phòng không-Không quân đã xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, đào tạo theo đúng tiến độ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Năm 2022, Học viện có 1 giảng viên được công nhận giảng viên cao cấp, 6 giảng viên chính, 58 giảng viên; có 24 đồng chí được nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở, 3 đồng chí nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng.

Học viện đã tổ chức tuyển sinh chặt chẽ, nghiêm túc; tiếp nhận và đào tạo các đối tượng học viên đạt chất lượng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi về đơn vị; trong đó tiếp nhận và đào tạo học viên Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia theo đúng chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Thực hiện nghiêm túc công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành quy chế quản lý giáo dục, đào tạo, duy trì nền nếp huấn luyện trên giảng đường, trận địa; tập trung xây dựng nội dung, phương pháp dạy, học tích cực, nâng cao trách nhiệm giảng viên và phát huy tính chủ động, sáng tạo của học viên trong học tập.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc. 

Bên cạnh đó, công tác xét duyệt, thông qua đề cương, thuyết minh và nghiệm thu đề tài, sáng kiến, giáo trình, tài liệu dạy học các cấp bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Đến nay, đã xét duyệt, thông qua 62/62 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2023 của cán bộ, giảng viên và 49/49 đề tài nghiên cứu khoa học của học viên.

Đặc biệt, vừa qua, Học viện đã phục vụ tốt cho Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam phúc tra kết quả đào tạo học viên phân đội tốt nghiệp năm 2022, kết quả đạt và vượt so với Học viện tự đánh giá.

Tin, ảnh: NGỌC HÂN